ဥပုသ္ေန႔မ်ားႏိႈးေဆာ္ခ်က္

http://sphotos-a.xx.fbcdn.net/hphotos-prn1/545897_144341149043503_1624030399_n.jpg

Tuesday, March 22, 2011

မဂၤလသုတ္ ျမန္မာျပန္

မဂၤလသုတ္ ျမန္မာျပန္

မဂၤလသုတ္ မဂၤလသုတ္ ရြတ္ဖတ္ရျခင္းအက်ဳိး မဂၤလသုတ္ကို မျပတ္ရြတ္ဖတ္သရဇၩာယ္၍ လိုက္နာက်င့္ၾကံလွ်င္ မည္သည့္ ေနရာမွာ ေနသည္ျဖစ္ေစ ေဘးအႏၲရာယ္ကင္းသည္။ ရန္သူတို႔က မိမိအား မေအာင္ျမင္ႏိုင္။ မိမိ၏ ဘဝအဆင့္အတန္းသည္လည္း တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တိုးတက္ခ်မ္းသာလာမည္ျဖစ္ေပသည္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ရန္ကင္းသည္၊ သူတစ္ ပါး မေကာင္းမၾကံႏိုင္၊ ဘဝအေျခအေန ႀကီးပြားတိုးတက္ေစသည္။ မဂ္ဉာဏ္ ဖိုလ္ဉာဏ္သည္ပင္ မဂၤလာရွိေသာ မိမိ၏ စိတ္သႏၲန္မွာ ေပၚလာႏိုင္ေပသည္။ ၁။ ယံ မဂၤလံ ဒြါဒသဟိ၊ စိႏၲယႎသု သေဒဝကာ။ ေသာတၳာနံ နာဓိဂစၧႏၲိ၊ အ႒တႎၱသဥၥ မဂၤလံ။ ၁။ နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လိုခ်င္ေတာင့္တ ႏွစ္သက္ၾကကုန္ေသာ နတ္လူအေပါင္း တို႔သည္ တစ္ဆယ့္ႏွစ္ႏွစ္တို႔ ကာလပတ္လံုး သတၱဝါအမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာ ေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ၾကံစည္ၾကေလကုန္၏၊ ထိုသို႔ၾကံစည္ ၾကေလကုန္ေသာ္လည္း သံုးဆယ္ရွစ္ပါး အျပားရွိေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ကို မသိႏိုင္ၾကကုန္။ ၂။ ေဒသိတံ ေဒဝေဒေဝန၊ သဗၺပါပဝိနာသနံ။ သဗၺေလာကဟိတတၳာယ၊ မဂၤလံ တံ ဘဏာမ ေဟ။ ၂။ နတ္တကာတို႔၏ ဥကၠဌ္ ဝိသုဒၶိနတ္ ျဖစ္ေတာ္မူေသာျမတ္စြာဘုရားသည္ အလံုးစံုေသာ သတၱေလာက၏ အက်ဳိးစီးပြားအလို႔ငွာ ထိုမဂၤလာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူ၏၊ သတၱဝါအမ်ား ႀကီးပြားခ်မ္းသာေၾကာင္းလည္းျဖစ္၏၊ ခပ္သိမ္းေသာ မေကာင္းမႈတို႔ကိုလည္း ဖ်က္စီးပယ္ေဖ်ာက္တတ္၏။ အို- သူေတာ္ေကာင္းအေပါင္းတို႔- ထိုမဂၤလာတရားေတာ္ကို ငါတို႔ရြတ္ဖတ္ၾကပါကုန္စို႔။ ၃။ ဧဝံ ေမ သုတံ- ဧကံ သမယံ ဘဂဝါ သာဝတၴိယံ ဝိဟရတိ ေဇတဝေန အနာထပိ႑ိကႆ အာရာေမ။ အထ ေခါ အညတရာ ေဒဝတာ အဘိကၠႏၲာယ ရတိၱယာ အဘိကၠႏၲဝဏၰာ ေကဝလကပၸံ ေဇတဝနံ ၾသဘာေသတြာ ေယန ဘဂဝါ ေတႏုပသကၤမိ၊ ဥပသကၤမိတြာ၊ ဘဂဝႏၲံ အဘိဝါေဒတြာ၊ ဧကမႏၲံ အ႒ာသိ။ ဧကမႏၲံ ဌိတာ ေခါ သာ ေဒဝတာ ဘဂဝႏၲံ ဂါထာယ အဇၩဘာသိ။ ၃။ အရွင္ဘုရား မဟာကႆပ တပည့္ေတာ္ ရွင္ေတာ္ဗုဒၶထံမွ ဤသို႔ ၾကားနာ လိုက္္ရပါ၏- အခါတစ္ပါး၌ ျမတ္စြာဘုရားသည္ သာဝတၳိျမိဳ႕အနီး အနာထပိဏ္သူေ႒း ေဆာက္လုပ္လွဴဒါန္းအပ္ေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္ႀကီး၌ သီတင္းသံုးေန ေတာ္မူ၏။ ထိုအခါ အမ်ဳိးအမည္အားျဖင့္ မထင္မရွား အလြန္ႏွစ္လိုဖြယ္ အဆင္း ရွိေသာ နတ္သားတစ္ေယာက္သည္ ညဥ့္ဦးယံ လြန္ၿပီးေသာ သန္းေခါင္ယံအခါ၌ အလံုးစံုေသာ ေဇတဝန္ေက်ာင္းတိုက္ကို ကိုယ္ေရာင္ ကိုယ္ဝါျဖင့္ ထြန္းလင္းေစ ၿပီးလွ်င္ ျမတ္စြာဘုရား ရွိေတာ္မူရာသို႔ ခ်ဥ္းကပ္ေလ၏၊ ခ်ဥ္းကပ္ၿပီးေသာအခါ ျမတ္စြာဘုရား ကို အလြန္႐ိုေသစြာရွိခိုး၍ သင့္တင့္ ေလ်ာက္ပတ္ေသာ ေနရာ၌ ရပ္ေလ၏၊ ရပ္ၿပီးလတ္ေသာ္ ထိုနတ္သားသည္ ျမတ္စြာဘုရားကို ဤသို႔ ေလွ်ာက္ထားေတာင္းပန္၏။ ၄။ ဗဟူ ေဒဝါ မႏုႆာ စ၊ မဂၤလာနိ အစိႏၲယံု။ အာကခၤမာနာ ေသာတၴာနံ၊ ျဗဴဟိ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၄။ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေသာ ျမတ္စြာဘုရား- နိဗၺာန္ခ်မ္းသာကို လိုခ်င္ေတာင့္တ ႏွစ္သက္ၾကကုန္ေသာ နတ္လူအမ်ားတို႔ သည္ သတၱဝါအမ်ား ႀကီးပြား ခ်မ္းသာေၾကာင္းျဖစ္ေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ၾကံစည္ၾကေလကုန္ၿပီ၊ ထိုသို႔ၾကံစည္ၾကကုန္ေသာ္လည္း မသိၾကပါကုန္၊ ဘုန္းေတာ္ႀကီးေတာ္မူေသာ ရွင္ေတာ္ ျမတ္္ဘုရားသည္ ထိုထူးျမတ္လွေသာ မဂၤလာတရားေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူပါအရွင္ဘုရား။ ၅။ အေသဝနာ စ ဗာလာနံ၊ ပ႑ိတာနဥၥ ေသဝနာ။ ပူဇာ စ ပူဇေနယ်ာနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၅။ အို နတ္သား သူမိုက္တို႔ကို မမွီဝဲမဆည္းကပ္ျခင္း၊ ပညာရွိတို႔ကို မွီဝဲဆည္း ကပ္ျခင္း၊ ပူေဇာ္ထိုက္သူတို႔ကို ပူေဇာ္ျခင္း၊ ဤတရားသံုးပါးသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၆။ ပတိရူပေဒသဝါေသာ စ၊ ပုေဗၺ စ ကတပုညတာ။ အတၱသမၼာပဏိဓိ စ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၆။ အို နတ္သား ေလ်ာ္ကန္ သင့္ျမတ္ေသာ အရပ္၌ေနထိုင္ျခင္း၊ ေရွးေရွးဘဝက ျပဳခဲ့ဘူးေသာ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈ ရွိသူျဖစ္ျခင္း၊ အက်င့္တရား မပ်က္ျပားေအာင္ မိမိကိုယ္စိတ္ကို ေကာင္းစြာထိန္းသိမ္း ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း၊ ဤတရားသံုးပါးသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၇။ ဗာဟုသစၥဥၥ သိပၸဥၥ၊ ဝိနေယာ စ သုသိကၡိေတာ။ သုဘာသိတာ စ ယာ ဝါစာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၇။ အို နတ္သား အၾကားအျမင္မ်ားေသာသူျဖစ္ျခင္း၊ လက္မႈပညာအစရွိေသာ အတတ္တို႔ကို တတ္ေျမာက္ျခင္း၊ ေကာင္းစြာသင္ၾကားၿပီးေသာ ကိုယ္က်င့္ ဝိနည္းတရားရွိျခင္း၊ ေကာင္းစြာေျပာဆိုအပ္ေသာ စကားရွိျခင္း ဤတရားေလးပါး သည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၈။ မာတာပိတု ဥပ႒ာနံ၊ ပုတၱဒါရႆ သဂၤေဟာ။ အနာကုလာ စ ကမၼႏၲာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၈။ အို နတ္သား အမိအဘတို႔ကို လုပ္ေကြၽးေမြးျမဴျခင္း၊ သားမယားတို႔ကို ခ်ီးေျမႇာက္ ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ လယ္လုပ္ ကုန္သြယ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းစေသာ အေႏွာက္ အယွက္မရွိေသာ အမႈတို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဤတရားသံုးပါးသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၉။ ဒါနဥၥ ဓမၼစရိယာ စ၊ ဉာတကာနဥၥ သဂၤေဟာ။ အနဝဇၨာနိ ကမၼာနိ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။ ၉။ အို နတ္သား ေပးကမ္းစြန္႔ႀကဲ လွဴဒါန္းျခင္း၊ သုစ႐ိုက္တရားဆယ္ပါးတို႔ကို က်င့္သံုးျခင္း၊ အေဆြ အမ်ဳိးတို႔ကို ခ်ီးျမႇင့္ေထာက္ပံ့ျခင္း၊ ဥပုသ္ေစာင့္ျခင္း ေရတြင္း, ေရကန္ တူးျခင္းစေသာ အျပစ္မရွိေသာ အလုပ္တို႔ကို ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ဤတရားေလးပါးသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၁ဝ။ အာရတီ ဝိရတီ ပါပါ၊ မဇၨပါနာ စ သံယေမာ။ အပၸမာေဒါ စ ဓေမၼသု၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၁ဝ။ အို နတ္သား မေကာင္းမႈမွ စိတ္ျဖင့္ ေဝးစြာ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ မေကာင္းမႈမွ ကိုယ္ႏႈတ္တို႔ျဖင့္ အထူးေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ေသရည္ေသရက္ ေသာက္ျခင္းမွ ေကာင္းစြာေရွာင္ၾကဥ္ျခင္း၊ ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔၌ မေမ့မေလ်ာ့ျခင္း၊ ဤတရား ေလးပါးသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၁၁။ ဂါရေဝါ စ နိဝါေတာ စ၊ သႏၲဳ႒ိ စ ကတၫုတာ။ ကာေလန ဓမၼႆဝနံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၁၁။ အို နတ္သား ႐ိုေသထိုက္ေသာ သူတို႔ကို ႐ိုေသျခင္း၊ မာန္မာနကို ႏွိမ့္ခ်ျခင္း၊ ရသမွ်ႏွင့္ ေရာင့္ရဲလြယ္ျခင္း၊ သူျပဳဖူးေသာ ေက်းဇူးကိုသိျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာ အခါ၌ သူေတာ္ေကာင္းတရားကို နာၾကားျခင္း၊ ဤတရားငါးပါးသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၁၂။ ခႏၲီ စ ေသာဝစႆတာ၊ သမဏာနဥၥ ဒႆနံ။ ကာေလန ဓမၼသာကစၧာ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၁၂။ အို နတ္သား သည္းခံျခင္း၊ သူေတာ္ေကာင္းတို႔ ဆံုးမအပ္ေသာစကားကို နာယူလြယ္ျခင္း၊ ရဟန္းသူျမတ္တို႔ကို ဖူးျမင္ျခင္း၊ သင့္ေလ်ာ္ေသာအခါ၌ တရားစကားကို ေဆြးေႏြးေမးျမန္းျခင္း၊ ဤတရားေလးပါးသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၁၃။ တေပါ စ ျဗဟၼစရိယဥၥ၊ အရိယသစၥာန ဒႆနံ။ နိဗၺာနသစိၧကိရိယာ စ၊ ဧတံ မဂၤလမုတၱမံ။ ၁၃။ အို နတ္သား ျခိဳးျခံစြာက်င့္ျခင္း၊ ျမတ္ေသာ အက်င့္ကိုက်င့္ျခင္း၊ အရိယာ သူေတာ္ေကာင္းတို႔၏ သစၥာေလးပါးတရားကို သိျမင္ျခင္း၊ တဏွာမွထြက္ ေျမာက္ရာ အရဟတၱဖိုလ္တည္းဟူေသာ နိဗၺာန္ကို မ်က္ေမွာက္ျပဳျခင္း၊ ဤ တရားေလးပါးသည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၁၄။ ဖု႒ႆ ေလာကဓေမၼဟိ၊ စိတၱံ ယႆ န ကမၸတိ။ အေသာကံ ဝိရဇံ ေခမံ၊ ဧတံ မဂၤလ မုတၱမံ။ ၁၄။ အို နတ္သား ေလာကဓံတရားရွစ္ပါးတို႔ႏွင့္ ေတြ႔ၾကံဳေသာ ရဟႏၲာ၏ စိတ္သည္ မတုန္မလႈပ္၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကျခင္းလည္းမရွိ၊ ကိေလသာရမၼက္ ဟူ ေသာ ျမဴလည္းမရွိ၊ ေၾကာက္ရြံ႕ထိတ္လန္႔ ေဘးလည္းမရွိ၊ ဤတရားေလးပါး သည္ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ ၁၅။ ဧတာဒိသာနိ ကတြာန၊ သဗၺတၴ မပရာဇိတာ။ သဗၺတၳ ေသာတႎၴ ဂစၧႏၲိ၊ တံ ေတသံ မဂၤလ မုတၱမံ။ မဂၤလသုတၱံ နိ႒ိတံ။ ၁၅။ အို နတ္သား နတ္ႏွင့္တကြေသာ လူတို႔သည္ ဤ သံုးဆယ့္ရွစ္ပါးအျပား ရွိေသာ မဂၤလာတရားေတာ္တို႔ကို သင္ယူ လိုက္နာ က်င့္သံုး အားထုတ္ကုန္ သည္ရွိေသာ္ အလံုးစံုေသာ အရပ္တို႔၌ ရန္သူတို႔သည္ မေအာင္ႏိုင္ ၾကသျဖင့္ ခ်မ္းသာျခင္းသို႔ ေရာက္ၾကရကုန္၏။ အို နတ္သား ထို သံုးဆယ့္ရွစ္ပါး မဂၤလာတရားေတာ္သည္သာလွ်င္ နတ္လူတို႔ ၏ ျမတ္ေသာ မဂၤလာမည္၏ဟူ၍ မွတ္ေလေလာ့။ မဂၤလသုတ္ေတာ္ ျမန္မာျပန္ ၿပီး၏။

No comments:

Post a Comment

မဂၤလာပါ...ဓမၼပူဇာ မိသားစု မွ ႀကိဳဆိုပါတယ္...